Archívy autora: admin

Informácia možnosti rekvalifikácie občanov „Akreditovaný kurz opatrovania“

Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým so sídlom Centrálna 632/7, 089 01 Svidník spúšťa v januári 2020 akreditovaný kurz opatrovania. Celkový rozsah kurzu je 220 hodín, z toho 120 hodín teórie a 100 hodín praxe v senior dome Svida vo Svidníku. Každý účastník, ktorý úspešne ukončí kurz, získa osvedčenie o absolvovaní opatrovateľského kurzu.

Tento kurz bude uchádzačom preplatený z prostriedkov UPSVaR, v rámci projektu REPAS+.

V prípade záujmu môžete kontaktovať neziskovú organizáciu vo Svidníku na tel. č.: 0948 733 424  alebo prostredníctvom e-mailu: dostojnyzivotvsetkym@gmail.com

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú od 7:00 h do 22:00 h

E-mailová adresa na doručovanie písomnosti pre voľby do NR SR v roku 2020: starosta@krajnabystra.sk

Viac info k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 tu:  https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 18. novembra 2019

Vážení občania v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Krajná Bystrá z dôvodu prác Východoslovenskej distribučnej, a. s ., ktoré súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

Termíny plánovanej odstávky distribúcie elektriny:

18. novembra 2019 od 7:10 h  do 16:40

Viac info tu: