Archív kategorií: Oznamy

Možnosť očkovania sa proti ochoreniu COVID-19

VOS Nemocnica Svidník ponúka možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 aj v našej obci.

·         Vakcína Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson

·         Jednodávková vakcína určená pre obyvateľov nad 18.r.

·         Je nutné sa preukázať OP, ev. PP

kontaktná osoba pre nahlásenie je Mgr. Dana Kopčová MPH, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť 

mobil: +421 915 939 989

telefón: +421 54 7860 605

Vakcinačné centrum nemocnice Svidník je  v prevádzke:

 REGISTROVANÍ žiadateliaOBEDŇAJŠIA PRESTÁVKANEREGISTROVANÍ žiadatelia
PONDELOK7.30 – 11.3011.45- 12.3012.30 – 14.00
UTOROK7.30 – 11.3011.45- 12.3012.30 – 14.00
STREDA7.30 – 11.3011.45- 12.3012.30 – 14.00
ŠTVRTOK7.30 – 11.3011.45- 12.3012.30 – 14.00
PIATOKZATVORENÉ————-ZATVORENÉ

Vakcinačné centrum nemocnice Svidník bude vakcinovať proti ochoreniu COVID -19 v PONDELOK, UTOROK, STREDU a ŠTVRTOK vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson

Jedná sa o jednodávkovú vakcínu určenú pre obyvateľov nad 18 r. Na mieste očkovania je nutné sa preukázať občianskym preukazom alebo preukazom poistenca.

Vakcinačné centrum nemocnice Svidník v PONDELOK, UTOROK, STREDU, ŠTVRTOK stále  vakcinuje aj vakcínou Comirnanty mRNA očkovacia látka proti Covid 19 od spoločnosti PFIZER 2 – dávkový cyklus očkovania (DVOJDÁVKOVÁ)

  • Je nutné sa preukázať občianskym preukazom alebo preukazom poistenca
  • osoby od 16 r. – do 18 r. v doprovode zákonného zástupcu (rodič)
  • iba v UTOROK je možné očkovanie detí od 12 r. do 16 r. v doprovode zákonného zástupcu (rodič).

Oznámenie o vydávaní nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy

Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov oznamuje všetkým vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, že počnúc dňom 28. septembra 2021 (utorok), sa bude vyplácať nájomné za zmluvne prenajatú poľnohospodársku pôdu a to:

pondelok až štvrtok v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

piatok v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Podielnické družstvo žiada vlastníkov pôdy, aby si nájomné za prenajatú pôdu vybrali najneskôr do 15. októbra 2021. V prípade, že si vlastník nemôže prevziať nájomné osobne v stanovenom termíne, je možnosť nahlásenia čísla bankového účtu, na ktorý mu bude nájomné zaslané.

Očkovanie proti COVID-19

Dňa 27.07.2021 (utorok) sa v obci Krajná Bystrá v čase od 8:30 do 10:00 hod. v priestoroch sály Kultúrneho domu uskutoční očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie bude vykonávať výjazdová očkovacia služba vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson.

Občania môžu využiť aj služby služby vakcinačného centra Nemocnice vo Svidníku, vakcínou Comirnanty mRNA (2-dávkový cyklus očkovania)  a to:

PONDELOK – ŠTVRTOK v čase 7:30 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod.; osoby od 16 r. do 18 r. v doprovode zákonného zástupcu (rodič)

UTOROK – očkovanie detí od 12 r. do 16/18 r. v doprovode zákonného zástupcu (rodič)

Možnosť zaočkovania proti Covid-19

Obecný úrad Krajná Bystrá týmto oznamuje občanom, že osoby, ktoré majú záujem o zaočkovanie jednodávkovou vakcínou proti COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson nech sa nahlásia na obecnom úrade Krajná Bystrá do pondelka t.j 12.07.2021 do 9:00 hod. a to osobne, telefonicky na tel. č. 054/759 33 22 alebo e-mailom na obec@krajnabystra.sk .

Očkovanie bude zabezpečovať výjazdový tím Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. každý piatok od 23.07.2021.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Svidník a Stropkov
odo dňa 17.06.2021, 08.00 hod. do odvolania