Archív kategorií: Oznamy

Opatrenie v súvislosti s ochorením COVID-19

Na základe žiadosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom vo Svidníku žiadame obyvateľov, ktorí sa vrátia do obce z krajín, ktoré nie sú uvedené v aktuálnom zozname krajín k 25.06.2020 nižšie, aby bezprostredne po návrate domov:

  1. oznámili túto skutočnosť na RÚVZ so sídlom vo Svidníku na t. č. 054/7880026, 054/7880031 alebo emailom sk.epidemiologia@uvzsr.sk
  2. bezodkladne zaslali emailom na RÚVZ negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test nesmie byť starší ako 96 hodín pri prekročení hranice. Ak občania pricestujú z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžu sa ešte zo zahraničia objednať na testovanie na Slovensku. Výsledok testu predložia na RÚVZ.
  3. dodržiavali izoláciu v domácom prostredí do doby obdŕžania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVIC-19. RÚVZ zabezpečí odber najskôr na 5. deň od príchodu na Slovensko.
  4. Po dobu izolácie v domácom prostredí sa izolácia nariaďuje aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti

KORONAVÍRUS – odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou  (24/7), ktoré sú uvedené v prílohe Koronavirus_odporucania.

Informácia možnosti rekvalifikácie občanov „Akreditovaný kurz opatrovania“

Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým so sídlom Centrálna 632/7, 089 01 Svidník spúšťa v januári 2020 akreditovaný kurz opatrovania. Celkový rozsah kurzu je 220 hodín, z toho 120 hodín teórie a 100 hodín praxe v senior dome Svida vo Svidníku. Každý účastník, ktorý úspešne ukončí kurz, získa osvedčenie o absolvovaní opatrovateľského kurzu.

Tento kurz bude uchádzačom preplatený z prostriedkov UPSVaR, v rámci projektu REPAS+.

V prípade záujmu môžete kontaktovať neziskovú organizáciu vo Svidníku na tel. č.: 0948 733 424  alebo prostredníctvom e-mailu: dostojnyzivotvsetkym@gmail.com

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú od 7:00 h do 22:00 h

E-mailová adresa na doručovanie písomnosti pre voľby do NR SR v roku 2020: starosta@krajnabystra.sk

Viac info k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 tu:  https://www.minv.sk/?volby-nrsr