Archív kategorií: Oznamy

Informácia možnosti rekvalifikácie občanov „Akreditovaný kurz opatrovania“

Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým so sídlom Centrálna 632/7, 089 01 Svidník spúšťa v januári 2020 akreditovaný kurz opatrovania. Celkový rozsah kurzu je 220 hodín, z toho 120 hodín teórie a 100 hodín praxe v senior dome Svida vo Svidníku. Každý účastník, ktorý úspešne ukončí kurz, získa osvedčenie o absolvovaní opatrovateľského kurzu.

Tento kurz bude uchádzačom preplatený z prostriedkov UPSVaR, v rámci projektu REPAS+.

V prípade záujmu môžete kontaktovať neziskovú organizáciu vo Svidníku na tel. č.: 0948 733 424  alebo prostredníctvom e-mailu: dostojnyzivotvsetkym@gmail.com

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú od 7:00 h do 22:00 h

E-mailová adresa na doručovanie písomnosti pre voľby do NR SR v roku 2020: starosta@krajnabystra.sk

Viac info k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 tu:  https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 18. novembra 2019

Vážení občania v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Krajná Bystrá z dôvodu prác Východoslovenskej distribučnej, a. s ., ktoré súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

Termíny plánovanej odstávky distribúcie elektriny:

18. novembra 2019 od 7:10 h  do 16:40

Viac info tu:

Dotazník – autobusová doprava na území Prešovského samosprávneho kraja

Vážení občania,

v mene Prešovského samosprávneho kraja sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Pre PSK je dôležité poznať názor občanov a práve prostredníctvom dotazníka spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK.

Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave.

Odkaz pre dotazník:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJsaLim9o4OvRFyhGHOLBLxrRN4Yb2-6sQUkXY0G-JEslXCA/viewform?usp=sf_link

Povinnosť podnikateľov zapojiť sa do systému eKasa od 1. júla 2019 – oznámenie Finančná správa SR

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019. Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

Podnikatelia,  ktorí  evidujú  tržbu  v  registračných  pokladniciach,  musia  požiadať  o  pridelenie  kódu  pokladnice  eKasa  klient  a  to  čo  najskôr.

O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla 2019 zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1. júla 2019, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.

Viac info na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk

Viď nižšie TAXANA plagát – výzva na podávanie žiadosti eKasa:

Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 8.- 12. apríla 2019

Vážení občania v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Krajná Bystrá z dôvodu prác Východoslovenskej distribučnej, a. s., ktoré súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

Termíny plánovanej odstávky distribúcie elektriny:

8. apríl 2019 od  7:20 h  do   17:30 h

9. apríl 2019 od  7:10 h   do  17: 40 h

10. apríl 2019 od  7:20 h  do   17:30 h

12. apríl 2019 od  7:10 h  do   17:30 h

Viac info tu:

Oznámenie- povinná elektronická komunikácia s finančnou správou

Povinná elektronická komunikácia od 1. júla 2018 platí pre všetky fyzické osoby (FO)- podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov na daňovom úrade a podnikajúcich v zmysle Obchodného zákonníka (napr. živnostníci, súkromne hospodáriaci roľníci, finanční poradcovia, lekári a pod. ).

Oznámenie- povinná elektronická komunikácia s finančnou správou