Archív kategorií: Oznamy

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov sa  realizuje v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov už prebehlo v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. 

Toto sčítanie vykonali obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nepodieľal.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Viac informácií o sčítaní obyvateľov nájdete na internetovej stránke www.scitanie.sk

Vybavovanie stránok od 08.02.2021

Vzhľadom na situáciu s ochorením Covid-19 na území Slovenskej republiky a nariadením Vlády Slovenskej republiky Vám obec Krajná Bystrá týmto oznamuje, že v období od 8. februára 2021 až do odvolania bude stránky vybavovať v dopoludňajších hodinách, pričom na vybavenie stránky je potrebné sa vopred telefonicky ohlásiť. V popoludňajších hodinách bude obecný úrad fungovať systémom práce home office.

Kontakt:        054/ 759 33 22; 0907 973 639; obec@krajnabystra.sk

                       

SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA SR

Obecný úrad Krajná Bystrá oznamuje občanom, že skríningové testovanie obyvateľstva SR sa v obci Krajná Bystrá uskutoční v nedeľu 24. januára 2021 v priestoroch sály kultúrneho domu v čase od 13:00 hod. do 18.00 hod.  Testovanie je odporúčané absolvovať osobám vo veku od 15 do 65 rokov.

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36 599 361 ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydala „Výzvu na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN v prevádzke VSD a.s. formou vyhlášky“.

Celoplošné testovanie obyvateľstva na území SR – 07.11.2020 Krajná Bystrá

Obecný úrad Krajná Bystrá Vám týmto oznamuje, že druhé kolo celoplošného testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky sa v obci Krajná Bystrá bude konať v sobotu 07. novembra 2020 v priestoroch vstupu do obecného úradu a to v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod., prestávka na obed, večeru a dezinfekciu priestorov je od 11:00 do 13:00 hod. a od 16:00 do 18:00 hod. a posledný odber sa uskutoční o 19:30 hod.

Testovanie sa odporúča obyvateľom Slovenskej republiky vo veku od 10 do 65 rokov. Občania, ktorí sa dostavia na testovanie sú povinní preukázať sa občianskym preukazom, alebo v prípade detí zdravotným preukazom, mať nasadené ochranné rúško, dodržiavať rozostupy, použiť pripravenú dezinfekciu a dodržiavať pokyny príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Oznámenie Ministerstva vnútra SR o čistení hraničného pruhu na štátnych hraniciach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach (§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc).

Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa SSI SK s.r.o. v období od 12.10. predbežne do 4.12.2020 v prihraničných obciach podľa rozdeľovníka.

Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle § 6 ods. 1  písm. a) uvedeného zákona povinný strpieť vstup, vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameriavaním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.