Archív kategorií: Voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú od 7:00 h do 22:00 h

E-mailová adresa na doručovanie písomnosti pre voľby do NR SR v roku 2020: starosta@krajnabystra.sk

Viac info k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 tu:  https://www.minv.sk/?volby-nrsr