Celoplošné testovanie obyvateľstva na území SR – 07.11.2020 Krajná Bystrá

Obecný úrad Krajná Bystrá Vám týmto oznamuje, že druhé kolo celoplošného testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky sa v obci Krajná Bystrá bude konať v sobotu 07. novembra 2020 v priestoroch vstupu do obecného úradu a to v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod., prestávka na obed, večeru a dezinfekciu priestorov je od 11:00 do 13:00 hod. a od 16:00 do 18:00 hod. a posledný odber sa uskutoční o 19:30 hod.

Testovanie sa odporúča obyvateľom Slovenskej republiky vo veku od 10 do 65 rokov. Občania, ktorí sa dostavia na testovanie sú povinní preukázať sa občianskym preukazom, alebo v prípade detí zdravotným preukazom, mať nasadené ochranné rúško, dodržiavať rozostupy, použiť pripravenú dezinfekciu a dodržiavať pokyny príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.