Delegovanie do volebnej komisie

Emailova adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Krajná Bystrá je: starosta@krajnabystra.sk