Zmluvy

 

Dátum Popis Dodávateľ Kópia v PDF
28.5.2013  audit UZ 2012 Ing. Vladimír Mihaľ, audítor zmluva o audítorskej činnosti 2013
 02.09.2013  dodatok č.1 k  Záložnej zmluve Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho   rozvoja Slovenskej republiky Dodatok č.1 k ZZ č. 0245-PRB_2011_Z
 24.10.2013 Zmluva o účte  Komunal  Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva Komunal_104673517
 24.10.2013 Zmluva o účte  Komunal  Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva Komunal_5039017267
 20.03.2014

 Dodatok k Zmluve o bežnom účte

  Slovenská sporiteľňa, a.s.  Dodatok k Zmluve o bežnom účte č. 5039017267
 23.9.2014  Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti  Krajská rada KSS
NZ 001

Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti -1.časť

 23.9.2014  Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti   Krajská rada KSS
NZ 002

Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti-2.časť

 30.04.2015 OBJEDNÁVKA PRODUKTU PARTNER Východoslovenská energetika, a. s. VSE_objednávka PRODUKTU PARTNER
 26.12.2015 DOHODA číslo 50/§52/2015/ŠR o zabezpeceni podmienok vykonavania aktivacnej cinnosti formou mensich obecnych sluzieb pre obec a o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost formou mensich obecnych sluzieb obci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Bardejov  Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosťi § 52
 03.02.2015  Záložná zmluva č. 0194-PRB/2012/Z  Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho   rozvoja Slovenskej republiky Záložná zmluva č. 0194_PRB_2012_Z
 10.10.2016  audit UZ 2014  Ing. Vladimír Mihaľ, audítor  zmluva-o-auditorskej-cinnosti-2014
 10.10.2016 audit UZ 2015  Ing. Vladimír Mihaľ, audítor  zmluva-o-auditorskej-cinnosti-2015
30.06.2017 Zmluva o dielo: ,,Výstavba verejného osvetlenia k nájomným bytom nižšieho štandardu – rómska osada v obci Krajná Bystrá“ Ing. Michal Kleban – ELEC – MK  Zmluva o dielo_ Výstavba verejného osvetlenia k nájomným bytom nižšieho štandardu – rómska osada v obci Krajná Bystrá
 10.07.2017 Objednávka- oprava vonkajšej fasády a cokľa na kultúrno-správnej budove a budove Obecného úradu a obklad steny interiéru v KSB  Milan Trapl  Objednávka č. 001_2017
 10.07.2017 Objednávka – vybúranie starej zárubne a osadenie novej zárubne a osadenie nových vchodových dverí na NBD 6 b. j.  č. 92/3 v Krajnej Bystrej  Milan Trapl  Objednávka č. 002_2017
 09.08.2017 Zmluva o dielo: ,,Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v obci Krajná Bystrá“  Miroslav Lenik  Zmluva o dielo_ Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v obci Krajná Bystrá
 26.10.2017  Zmluva o nájme pozemkov Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov  Zmluva o nájme pozemkov
 10.11.2017  Audit IÚZ 2016   Ing. Vladimír Mihaľ, audítor  Zmluva o audítorskej činnosti 2016
 06.03.2018 Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.08.2017  Slovak Telekom, a. s. Dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 15-08-2007
06.03.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov- sála KSB Obecného úradu Krajná Bystrá Maiana Consulting, s.r.o. Zmluva o nájme nebytového priestoru-sála KSB Obecného úradu Krajná Bystrá
  07.04.2018 Zmluva o dielo_Elektroinštalácia dátových rozvodov a elektrické priamo ohrevné vykurovanie dvoch kancelárií Obecného úradu Krajná Bystrá Ing. Michal Kleban – ELEC – MK  Zmluva o dielo_Elektroinštalácia dátových rozvodov a elektrické priamo ohrevné vykurovanie dvoch kancelárií Obecného úradu Krajná Bystrá
24.05.2018 Zmluva o dielo_ ochrana osobných údajov GDPR PP PROTECT s. r. o. Zmluva o dielo_ochrana osobných údajov GDPR
14.06.2018 Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-121 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o spolupráci č. USVRK_OIP_2018_000768 _ 121
15.6.2018 Zmluva o dielo- Obnova verejného osvetlenia v obci Krajná Bystrá Ing. Michal Kleban – ELEC – MK Zmluva o dielo_ obnova verejného osvetlenia v obci Krajná Bystrá
5.10.2018 Zmluva o dielo- Výmena plastových okien a dverí LASTER BJ s .r. o. Zmluva o dielo- Výmena plastových okien a dverí
23.10.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Vladimír Mihaľ, audítor Zmluva o audite OU Kraná Bystrá 2017
19.11.2018 Zmluva o dielo č. 19112018 ,,Rekonštrukcia MK v obci Krajná Bystrá“ CESTY KOŠICE s. r. o. Zmluva o dielo č. 19112018 Rekonštrukcia MK v obci Krajná Bystrá
28.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19112018 ,,Rekonštrukcia MK v obci Krajná Bystrá“ CESTY KOŠICE s. r. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19112018
20.12.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-121 Ministerstvo vnútra SR Dodatok č 1 k Zmluve o spolupráci NP PVP_Krajná Bystrá
02.01.2019 Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo PP PROTECT s. r. o. Dohoda o zrušení zmluvy o dielo GDPR
02.01.2019 Zmluva o dielo- ochrana osobných údajov GDPR 2 BeeM Servis s.r.o. Zmluva o dielo_ochrana osobných údajov GDPR 2
19.03.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb- IÚZ 2018 Ing. Vladimír Mihaľ, audítor Zmluva o audite OU Kraná Bystrá 2018
25.04.2019 Zmluva o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu Technické služby mesta Svidník Zmluva o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu
16.05.2019 Zmluva o poskytovaní služieb SARO Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
27.05.2019 Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania č.22052019 MP Profit PB, s.r.o. Zmluva o zabezpečení VO č.22052019
18.07.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom, a. s. Dodatok k zmuve o posktovaní verejných služieb – balík služieb
07.08.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov AN fors, spol.s.r.o. Nájomná zmluva 07-08-2019
23.08.2019 Zmluva o dielo č. 08/19 BEXER s.r.o. Zmluva o dielo č. 08_19
20.09.2019 Mandátna zmluva č.1/2019 Ing. Peter Leško, PVS ONDAVA Mandatna zmluva č. 1_2019
19.12.2019 Darovacia zmluva č. 4069/2019 Pierott, n.o. Darovacia zmluva 40692019
27.12.2019 Darovacia zmluva Obec Kolíňany Darovacia zmluva 27122019
08.01.2020 Zmluva o dielo 08-01-2020 JUMI-STAV spol. s.r.o. Zmluva o dielo 08-01-2020
07.02.2020 Zmluva o zabezpečení procesu VO K-CENTUM, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení procesu VO 07-02-2020
17.02.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 08-01-2020 JUMI-STAV spol. s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Rekonštrukcia spoločných priestorov v budove Obecného úradu
06.04.2020 Zmluva o audite 2019 Ing. Vladimír Mihaľ, audítor Zmluva o audite OU Kraná Bystrá 2019
26.05.2020 Zmluva o poskytnutí IR UPVS Registratúra TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o poskytnuti IR UPVS Registratura
26.05.2020 Zmluva o aktualizácií programov WinCITY Registratúra TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizacii programov WinCITY Registratúra
26.05.2020 Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o povereni spracovanim OU
12.06.2020 Zmluva o dielo č. 12062020 SPORT SERVICE, s.r.o. Zmluva o dielo č. 12062020
18.06.2020 Mandátna zmluva č. 1/2020 Ing. Peter Leško, PVS ONDAVA Mandátna zmluva č. 1-2020
30.07.2020 Zmluva o dielo č. 30072020 JUMI – STAV spol. s.r.o. Zmluva o dielo 30072020
19.08.2020 Zmluva o dielo č. 18082020 CESTY KOŠICE s. r. o. Zmluva o dielo č. 18082020
20.10.2020 Kúpna zmluva Futurum primum s.r.o. Kúpna zmluva 20-10-2020
21.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.12062020 SPORT SERVICE, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12062020
11.11.2020 Kúpna zmluva Vasiľ Derco, Peter Hanišák, Jana Považajová Kúpna zmluva