Zmluvy

 

Dátum Popis Dodávateľ Kópia v PDF
28.5.2013  audit UZ 2012 Ing. Vladimír Mihaľ, audítor zmluva o audítorskej činnosti 2013
 02.09.2013  dodatok č.1 k  Záložnej zmluve Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho   rozvoja Slovenskej republiky Dodatok č.1 k ZZ č. 0245-PRB_2011_Z
 24.10.2013 Zmluva o účte  Komunal  Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva Komunal_104673517
 24.10.2013 Zmluva o účte  Komunal  Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva Komunal_5039017267
 20.03.2014

 Dodatok k Zmluve o bežnom účte

  Slovenská sporiteľňa, a.s.  Dodatok k Zmluve o bežnom účte č. 5039017267
 23.9.2014  Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti  Krajská rada KSS
NZ 001

Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti -1.časť

 23.9.2014  Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti   Krajská rada KSS
NZ 002

Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti-2.časť

 30.04.2015 OBJEDNÁVKA PRODUKTU PARTNER Východoslovenská energetika, a. s. VSE_objednávka PRODUKTU PARTNER
 26.12.2015 DOHODA číslo 50/§52/2015/ŠR o zabezpeceni podmienok vykonavania aktivacnej cinnosti formou mensich obecnych sluzieb pre obec a o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost formou mensich obecnych sluzieb obci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Bardejov Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosťi § 52
 03.02.2015  Záložná zmluva č. 0194-PRB/2012/Z  Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho   rozvoja Slovenskej republiky Záložná zmluva č. 0194_PRB_2012_Z
 10.10.2016  audit UZ 2014  Ing. Vladimír Mihaľ, audítor  zmluva-o-auditorskej-cinnosti-2014
 10.10.2016 audit UZ 2015  Ing. Vladimír Mihaľ, audítor  zmluva-o-auditorskej-cinnosti-2015
30.06.2017 Zmluva o dielo: ,,Výstavba verejného osvetlenia k nájomným bytom nižšieho štandardu – rómska osada v obci Krajná Bystrá“ Ing. Michal Kleban – ELEC – MK Zmluva o dielo_ Výstavba verejného osvetlenia k nájomným bytom nižšieho štandardu – rómska osada v obci Krajná Bystrá
 10.07.2017 Objednávka- oprava vonkajšej fasády a cokľa na kultúrno-správnej budove a budove Obecného úradu a obklad steny interiéru v KSB  Milan Trapl Objednávka č. 001_2017
 10.07.2017 Objednávka – vybúranie starej zárubne a osadenie novej zárubne a osadenie nových vchodových dverí na NBD 6 b. j.  č. 92/3 v Krajnej Bystrej  Milan Trapl Objednávka č. 002_2017
 09.08.2017 Zmluva o dielo: ,,Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v obci Krajná Bystrá“  Miroslav Lenik Zmluva o dielo_ Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v obci Krajná Bystrá
 26.10.2017  Zmluva o nájme pozemkov Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Zmluva o nájme pozemkov
 10.11.2017  Audit IÚZ 2016   Ing. Vladimír Mihaľ, audítor Zmluva o audítorskej činnosti 2016
 06.03.2018 Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.08.2017  Slovak Telekom, a. s. Dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 15-08-2007
06.03.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov- sála KSB Obecného úradu Krajná Bystrá Maiana Consulting, s.r.o. Zmluva o nájme nebytového priestoru-sála KSB Obecného úradu Krajná Bystrá
  07.04.2018 Zmluva o dielo_Elektroinštalácia dátových rozvodov a elektrické priamo ohrevné vykurovanie dvoch kancelárií Obecného úradu Krajná Bystrá Ing. Michal Kleban – ELEC – MK Zmluva o dielo_Elektroinštalácia dátových rozvodov a elektrické priamo ohrevné vykurovanie dvoch kancelárií Obecného úradu Krajná Bystrá
24.05.2018 Zmluva o dielo_ ochrana osobných údajov GDPR PP PROTECT s. r. o. Zmluva o dielo_ochrana osobných údajov GDPR
14.06.2018 Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-121 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o spolupráci č. USVRK_OIP_2018_000768 _ 121
15.6.2018 Zmluva o dielo- Obnova verejného osvetlenia v obci Krajná Bystrá Ing. Michal Kleban – ELEC – MK Zmluva o dielo_ obnova verejného osvetlenia v obci Krajná Bystrá
5.10.2018 Zmluva o dielo- Výmena plastových okien a dverí LASTER BJ s .r. o. Zmluva o dielo- Výmena plastových okien a dverí
23.10.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Vladimír Mihaľ, audítor Zmluva o audite OU Kraná Bystrá 2017
19.11.2018 Zmluva o dielo č. 19112018 ,,Rekonštrukcia MK v obci Krajná Bystrá“ CESTY KOŠICE s. r. o. Zmluva o dielo č. 19112018 Rekonštrukcia MK v obci Krajná Bystrá
28.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19112018 ,,Rekonštrukcia MK v obci Krajná Bystrá“ CESTY KOŠICE s. r. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19112018
20.12.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-121 Ministerstvo vnútra SR Dodatok č 1 k Zmluve o spolupráci NP PVP_Krajná Bystrá
02.01.2019 Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo PP PROTECT s. r. o. Dohoda o zrušení zmluvy o dielo GDPR
02.01.2019 Zmluva o dielo- ochrana osobných údajov GDPR 2 BeeM Servis s.r.o. Zmluva o dielo_ochrana osobných údajov GDPR 2
19.03.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb- IÚZ 2018 Ing. Vladimír Mihaľ, audítor Zmluva o audite OU Kraná Bystrá 2018
25.04.2019 Zmluva o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu Technické služby mesta Svidník Zmluva o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu
16.05.2019 Zmluva o poskytovaní služieb SARO Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
27.05.2019 Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania č.22052019 MP Profit PB, s.r.o. Zmluva o zabezpečení VO č.22052019
18.07.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom, a. s. Dodatok k zmuve o posktovaní verejných služieb – balík služieb
07.08.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov AN fors, spol.s.r.o. Nájomná zmluva 07-08-2019
23.08.2019 Zmluva o dielo č. 08/19 BEXER s.r.o. Zmluva o dielo č. 08_19
20.09.2019 Mandátna zmluva č.1/2019 Ing. Peter Leško, PVS ONDAVA Mandatna zmluva č. 1_2019
19.12.2019 Darovacia zmluva č. 4069/2019 Pierott, n.o. Darovacia zmluva 40692019
27.12.2019 Darovacia zmluva Obec Kolíňany Darovacia zmluva 27122019
08.01.2020 Zmluva o dielo 08-01-2020 JUMI-STAV spol. s.r.o. Zmluva o dielo 08-01-2020
07.02.2020 Zmluva o zabezpečení procesu VO K-CENTUM, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení procesu VO 07-02-2020
17.02.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 08-01-2020 JUMI-STAV spol. s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Rekonštrukcia spoločných priestorov v budove Obecného úradu
06.04.2020 Zmluva o audite 2019 Ing. Vladimír Mihaľ, audítor Zmluva o audite OU Kraná Bystrá 2019
26.05.2020 Zmluva o poskytnutí IR UPVS Registratúra TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o poskytnuti IR UPVS Registratura
26.05.2020 Zmluva o aktualizácií programov WinCITY Registratúra TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizacii programov WinCITY Registratúra
26.05.2020 Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o povereni spracovanim OU
12.06.2020 Zmluva o dielo č. 12062020 SPORT SERVICE, s.r.o. Zmluva o dielo č. 12062020
18.06.2020 Mandátna zmluva č. 1/2020 Ing. Peter Leško, PVS ONDAVA Mandátna zmluva č. 1-2020
30.07.2020 Zmluva o dielo č. 30072020 JUMI – STAV spol. s.r.o. Zmluva o dielo 30072020
19.08.2020 Zmluva o dielo č. 18082020 CESTY KOŠICE s. r. o. Zmluva o dielo č. 18082020
20.10.2020 Kúpna zmluva Futurum primum s.r.o. Kúpna zmluva 20-10-2020
21.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.12062020 SPORT SERVICE, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12062020
11.11.2020 Kúpna zmluva Vasiľ Derco, Peter Hanišák, Jana Považajová Kúpna zmluva
27.11.2020 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad Slovenskej republiky zmluva o výpožičke
30.11.2020 Kúpna zmluva Mária Potomová, Ing. Michal Breznoščák, MUDr. Peter Breznoščák, Mgr. Danka Kažimírová, PhDr. Zuzana Karnišová, Mgr. Igor Breznoščák Kúpna zmluva
02.12.2020 Zmluva č. 28102020 Mesto Moldava nad Bodvou Zmluva č. 28102020
28.12.2020

DOHODA č. 20/34/010/58 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ÚPSVaR Bardejov Dohoda č. 20-34-010-58
28.12.2020

DOHODA č. 20/34/012/47 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ÚPSVaR Bardejov Dohoda č. 20-34-012-47
12.01.2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Vladimír Mihaľ, audítor Zmluva o audite OÚ Krajná Bystrá 2020
22.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
LEHA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
5.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM SČK – Svidník Zmluva o poskyt. služieb MOM – SČK
16.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR Dodatok k výpožičke – tablety a sim
18.10.2021

Zmluva č. 13102021 o poskyt. finanč. prostriedkov (dotácie) na záujmové vzdelávanie detí

Mesto Moldava nad Bodvou Návrh zmluvy_dotácia na záujm. vzdelávanie
27.12.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
16.3.2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Vladimír Mihaľ, audítor Zmluva o audite OU Kraná Bystrá 2021