Dotazník – autobusová doprava na území Prešovského samosprávneho kraja

Vážení občania,

v mene Prešovského samosprávneho kraja sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Pre PSK je dôležité poznať názor občanov a práve prostredníctvom dotazníka spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK.

Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave.

Odkaz pre dotazník:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJsaLim9o4OvRFyhGHOLBLxrRN4Yb2-6sQUkXY0G-JEslXCA/viewform?usp=sf_link