Informácia možnosti rekvalifikácie občanov „Akreditovaný kurz opatrovania“

Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým so sídlom Centrálna 632/7, 089 01 Svidník spúšťa v januári 2020 akreditovaný kurz opatrovania. Celkový rozsah kurzu je 220 hodín, z toho 120 hodín teórie a 100 hodín praxe v senior dome Svida vo Svidníku. Každý účastník, ktorý úspešne ukončí kurz, získa osvedčenie o absolvovaní opatrovateľského kurzu.

Tento kurz bude uchádzačom preplatený z prostriedkov UPSVaR, v rámci projektu REPAS+.

V prípade záujmu môžete kontaktovať neziskovú organizáciu vo Svidníku na tel. č.: 0948 733 424  alebo prostredníctvom e-mailu: dostojnyzivotvsetkym@gmail.com