Kontakt

 IČO  00330591
 DIČ  2020808691
 Starosta  Ján Štefanco  Telefón  +421 54 75 93 322
     Mobil  +421 907 973 639
     E-mail  obec@krajnabystra.sk
 Počet obyvateľov  464
   
 Adresa  Krajná Bystrá 82
   090 05 Krajná Poľana
   okr. Svidník
   
 Bankové spojenie  SLSP, a.s., pobočka Svidník
 Číslo účtu  104673517/0900
   5039017267/0900
 Úradné hodiny  Pondelok – Piatok
   7:30 – 15:30


Zväčšiť mapu