KORONAVÍRUS – odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou  (24/7), ktoré sú uvedené v prílohe Koronavirus_odporucania.