Opatrenie v súvislosti s ochorením COVID-19

Na základe žiadosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom vo Svidníku žiadame obyvateľov, ktorí sa vrátia do obce z krajín, ktoré nie sú uvedené v aktuálnom zozname krajín k 25.06.2020 nižšie, aby bezprostredne po návrate domov:

  1. oznámili túto skutočnosť na RÚVZ so sídlom vo Svidníku na t. č. 054/7880026, 054/7880031 alebo emailom sk.epidemiologia@uvzsr.sk
  2. bezodkladne zaslali emailom na RÚVZ negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test nesmie byť starší ako 96 hodín pri prekročení hranice. Ak občania pricestujú z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžu sa ešte zo zahraničia objednať na testovanie na Slovensku. Výsledok testu predložia na RÚVZ.
  3. dodržiavali izoláciu v domácom prostredí do doby obdŕžania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVIC-19. RÚVZ zabezpečí odber najskôr na 5. deň od príchodu na Slovensko.
  4. Po dobu izolácie v domácom prostredí sa izolácia nariaďuje aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti