Oznámenie o vydávaní nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy

Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov oznamuje všetkým vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, že počnúc dňom 28. septembra 2021 (utorok), sa bude vyplácať nájomné za zmluvne prenajatú poľnohospodársku pôdu a to:

pondelok až štvrtok v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

piatok v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Podielnické družstvo žiada vlastníkov pôdy, aby si nájomné za prenajatú pôdu vybrali najneskôr do 15. októbra 2021. V prípade, že si vlastník nemôže prevziať nájomné osobne v stanovenom termíne, je možnosť nahlásenia čísla bankového účtu, na ktorý mu bude nájomné zaslané.