Pozvánka na druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 27.03.2021 (sobota) sa o 15:00 hod v kancelárii Obecného úradu v Krajnej Bystrej uskutoční druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva.