Pozvánka na šieste zasadnutie OZ dňa 21-06-2020

Dňa 21. júna 2020 (nedeľa) o 13:00 hod sa uskutoční v kancelárii obecného úradu v Krajnej Bystrej šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva.