Pozvánka na štvrté zasadnutie OZ dňa 16-12-2019

Dňa 16. decembra 2019 (pondelok) o 18:00 hod sa uskutoční v kancelárii obecného úradu v Krajnej Bystrej štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva.