TESTOVANIE V ZMYSLE COVID AUTOMATU

Obec Krajná Bystrá

SOBOTA 13. marca 2021

12:00 – 13:30 parkovisko pri nájomných bytoch nižšieho štandardu

13:30 – 13:45 parkovisko pri Obecnom úrade