Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36 599 361 ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydala „Výzvu na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN v prevádzke VSD a.s. formou vyhlášky“.