SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

V súlade s ustanoveniami §7 odsek 1 písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec Krajná Bystrá verejným obstarávateľom. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Krajná Bystrá
Sídlo: Obecný úrad, Krajná Bystrá 82, 090 05 Krajná Poľana
IČO: 00330591
DIČ: 2020808691
Bankové spojenie:
IBAN:

Štatutárny zástupca: Bc. Peter Štefanco, starosta obce
Telefónne číslo: +421 947 904 768
e-mail: starosta@krajnabystra.sk

Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
e-mail:

Informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.. Profil obce: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6233

Na webovom sídle obce, obec uverejňuje: Výzvu na predkladanie cenových ponúk pri zákazkách s nízkou hodnotou a zmluvy

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Krajná Bystrá je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 15:30
  • Ut: 7:30 – 15:30
  • St: 7:30 – 15:30
  • Št: 7:30 – 15:30
  • Pi: 7:30 – 15:30