SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Správa o strategickom dokumente
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030"
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
8.7.2024
Záverečný účet Obce Krajná Bystrá za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.7.2024
Dátum zvesenia 23.7.2024
Názov Záverečný účet Obce Krajná Bystrá za rok 2023
Popis Záverečný účet Obce Krajná Bystrá za rok 2023
28.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.5.2024
Dátum zvesenia 12.6.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
Popis Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj"
3.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.5.2024
Dátum zvesenia 18.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
Popis Oznámenie o strategickom dokumente - "Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť"
3.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.5.2024
Dátum zvesenia 18.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
Popis Oznámenie o strategickom dokumente - "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025"
15.4.2024
Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024 - "Predaj obecného pozemku C-KN parcela č. 375/3"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.4.2024
Dátum zvesenia 17.5.2024
Názov Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024 - "Predaj obecného pozemku C-KN parcela č. 375/3"
Popis Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na "Predaj obecného pozemku C-KN parcela č. 375/3. Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do: 10.04.2024 do 10:00 hod.
10.4.2024
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.4.2024
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@krajnabystra.sk .
8.4.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Popis Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
25.3.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Popis Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
23.3.2024
Verejná obchodná súťaž č. 2/2024 - Predaj obecného pozemku parcela č. 375/3 v k.ú. Krajná Bystrá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.3.2024
Dátum zvesenia 10.4.2024
Názov Verejná obchodná súťaž č. 2/2024 - Predaj obecného pozemku parcela č. 375/3 v k.ú. Krajná Bystrá
Popis Obec Krajná Bystrá vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti: - pozemok C-KN parcela č. 375/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 297 m2, zapísané na LV č. 1.
14.3.2024
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Dátum zvesenia 13.4.2024
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Popis E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obec@krajnabystra.sk
4.3.2024
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.3.2024
Názov Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
Popis V obci Krajná Bystrá bol utvorený 1 volebný okrsok a určená 1 volebná miestnosť: sála KSB, Krajná Bystrá č. 82
14.2.2024
Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže č. 1/2024 - "Predaj obecného pozemku C-KN parcela č. 375/6"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.2.2024
Dátum zvesenia 16.3.2024
Názov Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže č. 1/2024 - "Predaj obecného pozemku C-KN parcela č. 375/6"
Popis Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže č. 1/2024 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na "Predaj obecného pozemku C-KN parcela č. 375/6". Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do: 12.02.2024 do 11.00 hod.
26.1.2024
Verejná obchodná súťaž č. 1/2024 - Predaj obecného pozemku parcela č. 375/6 v k.ú. Krajná Bystrá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.1.2024
Dátum zvesenia 12.2.2024
Názov Verejná obchodná súťaž č. 1/2024 - Predaj obecného pozemku parcela č. 375/6 v k.ú. Krajná Bystrá
Popis Obec Krajná Bystrá vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti: - pozemok C-KN parcela č. 375/6, zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 571 m2, zapísané na LV č. 1.
22.1.2024
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@krajnabystra.sk .
22.1.2024
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Dátum zvesenia 21.2.2024
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Popis E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obec@krajnabystra.sk
19.1.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2024
Dátum zvesenia 12.2.2024
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"
27.11.2023
Upovedomenie o začatí konania výrubu drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Dátum zvesenia 2.12.2023
Názov Upovedomenie o začatí konania výrubu drevín
Popis Upovedomenie o začatí konania výrubu drevín
22.11.2023
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste člen MOPS Krajná Bystrá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Názov Oznámenie o voľnom pracovnom mieste člen MOPS Krajná Bystrá
Popis Obec Krajná Bystrá vyhlasuje výberové konanie na 4 (štyri) pracovné miesta na pozíciu: "Člen miestnej občianskej a preventívnej služby".
6.9.2023
Správa o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Správa o strategickom dokumente
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja"
6.9.2023
Správa o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Správa o strategickom dokumente
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030"
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Krajná Bystrá je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 15:30
  • Ut: 7:30 – 15:30
  • St: 7:30 – 15:30
  • Št: 7:30 – 15:30
  • Pi: 7:30 – 15:30