SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Vasiľ Derco, Peter Hanišák, Jana Považajová
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Dátum zverejnenia 11.11.2020
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
6.12.2023
Mandátna zmluva
Revimad s.r.o.
Detail zmluvy 06122023
Číslo 06122023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Revimad s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 51177854
Názov Mandátna zmluva
Predmet Mandátna zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 6.12.2023
Dátum zverejnenia 6.12.2023
Dátum účinnosti 7.12.2023
26.7.2023
Mandátna zmluva č. 1/2023
Ing. Peter Leško, PVS ONDAVA
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Ing. Peter Leško, PVS ONDAVA
Názov Mandátna zmluva č. 1/2023
Predmet Mandátna zmluva č. 1/2023
Cena 0
Dátum uzavretia 25.7.2023
Dátum zverejnenia 26.7.2023
Dátum účinnosti 26.7.2023
30.6.2023
Poistná zmluva číslo 2409056908 NBD 36 b. j.
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Detail zmluvy 2409056908
Číslo 2409056908
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Názov Poistná zmluva číslo 2409056908 NBD 36 b. j.
Predmet Poistná zmluva číslo 2409056908 NBD 36 b. j.
Cena 0
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum účinnosti 1.7.2023
30.6.2023
Poistná zmluva číslo 2409056417
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Detail zmluvy 2409056417
Číslo 2409056417
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Poistná zmluva číslo 2409056417
Predmet Poistná zmluva číslo 2409056417
Cena 0
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum účinnosti 1.7.2023
30.6.2023
Zmluva o dielo menšieho rozsahu "Krajná Bystrá Zastávka SAD"
JUMI - STAV spol. s.r.o.
Detail zmluvy 14062023
Číslo 14062023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 JUMI - STAV spol. s.r.o.
Názov Zmluva o dielo menšieho rozsahu "Krajná Bystrá Zastávka SAD"
Predmet Zmluva o dielo menšieho rozsahu "Krajná Bystrá Zastávka SAD"
Cena 5206.07
Dátum uzavretia 14.6.2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum účinnosti 24.6.2023
7.6.2023
Vecné bremeno - umiestnenie zastávky SAD s príslušenstvom
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Detail zmluvy 05062023
Číslo 05062023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zmluvná strana 2 IČO 37936859
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Vecné bremeno - umiestnenie zastávky SAD s príslušenstvom
Cena 1,00
Dátum uzavretia 5.6.2023
Dátum zverejnenia 7.6.2023
Dátum účinnosti 8.6.2023
31.3.2023
Zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho
Východoslovenská distribučná, a. s.
Detail zmluvy 03032023
Číslo 03032023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 17 058 520
Názov Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Predmet Zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho
Dátum uzavretia 6.3.2023
Dátum zverejnenia 31.3.2023
20.1.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu
Technické služby mesta Svidník
Detail zmluvy 17012023
Číslo 17012023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Technické služby mesta Svidník
Zmluvná strana 2 IČO 31301347
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu
Dátum uzavretia 17.1.2023
Dátum zverejnenia 20.1.2023
13.1.2023
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
tota agentura
Detail zmluvy 12012023
Číslo 12012023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 tota agentura
Zmluvná strana 2 IČO 42231027
Názov Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
Predmet Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
Dátum uzavretia 12.1.2023
Dátum zverejnenia 13.1.2023
7.12.2022
Zmluva o Platobnej karte
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Detail zmluvy 06122022
Číslo 06122022
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov Zmluva o Platobnej karte
Predmet Zmluva o Platobnej karte
Cena 0
Dátum uzavretia 6.12.2022
Dátum zverejnenia 7.12.2022
12.10.2022
Zmluva na zhotovenie diela malého rozsahu: "Modernizácia a rekonštrukcia prízemia budovy obecného úradu, kultúrno-správnej budovy, navrhovanej krytej terasy a okolia"
Ateliér SÝKORA a posl.
Detail zmluvy O 5/2022
Číslo O 5/2022
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Ateliér SÝKORA a posl.
Zmluvná strana 2 IČO 36451673
Názov Zmluva na zhotovenie diela malého rozsahu: "Modernizácia a rekonštrukcia prízemia budovy obecného úradu, kultúrno-správnej budovy, navrhovanej krytej terasy a okolia"
Predmet Zmluva na zhotovenie diela malého rozsahu: "Modernizácia a rekonštrukcia prízemia budovy obecného úradu, kultúrno-správnej budovy, navrhovanej krytej terasy a okolia"
Dátum uzavretia 3.10.2022
Dátum zverejnenia 12.10.2022
Dátum účinnosti 12.10.2022
11.7.2022
Zmluva o zhotovení a prenájme IT stránky
Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 07301
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 07301
Názov Zmluva o zhotovení a prenájme IT stránky
Predmet Zmluva o zhotovení a prenájme IT stránky
Dátum zverejnenia 11.7.2022
11.7.2022
Zmluva o dielo – systém SMS hlásnika
Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 07301
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 07301
Názov Zmluva o dielo – systém SMS hlásnika
Predmet Zmluva o dielo – systém SMS hlásnika
Dátum zverejnenia 11.7.2022
6.7.2022
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
BM PROTECT s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 BM PROTECT s.r.o.
Názov Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum zverejnenia 6.7.2022
16.3.2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Vladimír Mihaľ, audítor
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ing. Vladimír Mihaľ, audítor
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Dátum zverejnenia 16.3.2022
27.12.2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s.
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dátum zverejnenia 27.12.2021
18.10.2021
Zmluva č. 13102021 o poskyt. finanč. prostriedkov (dotácie) na záujmové vzdelávanie detí
Mesto Moldava nad Bodvou
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Mesto Moldava nad Bodvou
Názov Zmluva č. 13102021 o poskyt. finanč. prostriedkov (dotácie) na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 13102021 o poskyt. finanč. prostriedkov (dotácie) na záujmové vzdelávanie detí
Dátum zverejnenia 18.10.2021
16.3.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Štatistický úrad SR
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Štatistický úrad SR
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dátum zverejnenia 16.3.2021
5.3.2021
Zmluva o poskytovaní služieb MOM
SČK – Svidník
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 SČK – Svidník
Názov Zmluva o poskytovaní služieb MOM
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb MOM
Dátum zverejnenia 5.3.2021
22.1.2021
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
LEHA, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 LEHA, s.r.o.
Názov Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Dátum zverejnenia 22.1.2021
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Krajná Bystrá je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 15:30
  • Ut: 7:30 – 15:30
  • St: 7:30 – 15:30
  • Št: 7:30 – 15:30
  • Pi: 7:30 – 15:30