SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy 29112023
Číslo 29112023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 BIX, s.r.o.
Názov Zmluva o dielo na rekonštrukciu Nájomného bytového domu 93 po požiari č.29112023
Predmet Zmluva o dielo na rekonštrukciu Nájomného bytového domu 93 po požiari č.29112023
Cena 0
Dátum uzavretia 29.11.2023
Dátum zverejnenia 26.12.2023
Dátum účinnosti 30.11.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
21.5.2024
Kúpna zmluva
Marek Šamko
Detail zmluvy 21052024
Číslo 21052024
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Marek Šamko
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 21.5.2024
Dátum zverejnenia 21.5.2024
Dátum účinnosti 21.5.2024
18.5.2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 70-1130SK/2024
Číslo 70-1130SK/2024
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Predmet Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Cena 0
Dátum uzavretia 18.4.2024
Dátum zverejnenia 18.5.2024
Dátum účinnosti 19.4.2024
25.3.2024
Kúpna zmluva
Sára Giňová
Detail zmluvy 25032024
Číslo 25032024
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Sára Giňová
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 5710
Dátum uzavretia 25.3.2024
Dátum zverejnenia 25.3.2024
Dátum účinnosti 26.3.2024
29.1.2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail zmluvy ZoP/2024/041 - BZ
Číslo ZoP/2024/041 - BZ
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s.
Názov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmet Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Cena 0
Dátum uzavretia 29.1.2024
Dátum zverejnenia 29.1.2024
Dátum účinnosti 30.1.2024
16.1.2024
Zmluva o poskytnutní nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKN4: Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá
Úrad vlády SR
Detail zmluvy 658/2023
Číslo 658/2023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Úrad vlády SR
Názov Zmluva o poskytnutní nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKN4: Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá
Predmet Zmluva o poskytnutní nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKN4: Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá
Cena 0
Dátum uzavretia 4.1.2024
Dátum zverejnenia 16.1.2024
Dátum účinnosti 11.1.2024
16.1.2024
Memorandum o partnerstve a spolupráci
Nadácia PSK pre podporu rodiny
Detail zmluvy 16012024
Číslo 16012024
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Nadácia PSK pre podporu rodiny
Názov Memorandum o partnerstve a spolupráci
Predmet Memorandum o partnerstve a spolupráci
Cena 0
Dátum uzavretia 16.1.2024
Dátum zverejnenia 16.1.2024
Dátum účinnosti 18.1.2024
9.1.2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Východoslovenská energetika a. s.
Detail zmluvy 09012024
Číslo 09012024
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a. s.
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Cena 0
Dátum uzavretia 9.1.2024
Dátum zverejnenia 9.1.2024
Dátum účinnosti 10.1.2024
29.12.2023
Mandátna zmluva
Ing. Michaela Šutáková - AKSIMLINE
Detail zmluvy 29122023
Číslo 29122023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Ing. Michaela Šutáková - AKSIMLINE
Názov Mandátna zmluva
Predmet Mandátna zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 29.12.2023
Dátum zverejnenia 29.12.2023
Dátum účinnosti 30.12.2023
26.12.2023
Mandátna zmluva č. 2/2023
Ing. Peter Leško, PVS ONDAVA
Detail zmluvy 22023
Číslo 22023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Ing. Peter Leško, PVS ONDAVA
Názov Mandátna zmluva č. 2/2023
Predmet Mandátna zmluva č. 2/2023
Cena 0
Dátum uzavretia 1.12.2023
Dátum zverejnenia 26.12.2023
Dátum účinnosti 2.12.2023
26.12.2023
Zmluva o dielo na rekonštrukciu Nájomného bytového domu 93 po požiari č.29112023
BIX, s.r.o.
Detail zmluvy 29112023
Číslo 29112023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 BIX, s.r.o.
Názov Zmluva o dielo na rekonštrukciu Nájomného bytového domu 93 po požiari č.29112023
Predmet Zmluva o dielo na rekonštrukciu Nájomného bytového domu 93 po požiari č.29112023
Cena 0
Dátum uzavretia 29.11.2023
Dátum zverejnenia 26.12.2023
Dátum účinnosti 30.11.2023
6.12.2023
Mandátna zmluva
Revimad s.r.o.
Detail zmluvy 06122023
Číslo 06122023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Revimad s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 51177854
Názov Mandátna zmluva
Predmet Mandátna zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 6.12.2023
Dátum zverejnenia 6.12.2023
Dátum účinnosti 7.12.2023
26.7.2023
Mandátna zmluva č. 1/2023
Ing. Peter Leško, PVS ONDAVA
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Ing. Peter Leško, PVS ONDAVA
Názov Mandátna zmluva č. 1/2023
Predmet Mandátna zmluva č. 1/2023
Cena 0
Dátum uzavretia 25.7.2023
Dátum zverejnenia 26.7.2023
Dátum účinnosti 26.7.2023
30.6.2023
Poistná zmluva číslo 2409056908 NBD 36 b. j.
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Detail zmluvy 2409056908
Číslo 2409056908
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Názov Poistná zmluva číslo 2409056908 NBD 36 b. j.
Predmet Poistná zmluva číslo 2409056908 NBD 36 b. j.
Cena 0
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum účinnosti 1.7.2023
30.6.2023
Poistná zmluva číslo 2409056417
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Detail zmluvy 2409056417
Číslo 2409056417
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Poistná zmluva číslo 2409056417
Predmet Poistná zmluva číslo 2409056417
Cena 0
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum účinnosti 1.7.2023
30.6.2023
Zmluva o dielo menšieho rozsahu "Krajná Bystrá Zastávka SAD"
JUMI - STAV spol. s.r.o.
Detail zmluvy 14062023
Číslo 14062023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 JUMI - STAV spol. s.r.o.
Názov Zmluva o dielo menšieho rozsahu "Krajná Bystrá Zastávka SAD"
Predmet Zmluva o dielo menšieho rozsahu "Krajná Bystrá Zastávka SAD"
Cena 5206.07
Dátum uzavretia 14.6.2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum účinnosti 24.6.2023
7.6.2023
Vecné bremeno - umiestnenie zastávky SAD s príslušenstvom
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Detail zmluvy 05062023
Číslo 05062023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zmluvná strana 2 IČO 37936859
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Vecné bremeno - umiestnenie zastávky SAD s príslušenstvom
Cena 1,00
Dátum uzavretia 5.6.2023
Dátum zverejnenia 7.6.2023
Dátum účinnosti 8.6.2023
31.3.2023
Zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho
Východoslovenská distribučná, a. s.
Detail zmluvy 03032023
Číslo 03032023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 17 058 520
Názov Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Predmet Zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho
Dátum uzavretia 6.3.2023
Dátum zverejnenia 31.3.2023
20.1.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu
Technické služby mesta Svidník
Detail zmluvy 17012023
Číslo 17012023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Technické služby mesta Svidník
Zmluvná strana 2 IČO 31301347
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu
Dátum uzavretia 17.1.2023
Dátum zverejnenia 20.1.2023
13.1.2023
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
tota agentura
Detail zmluvy 12012023
Číslo 12012023
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 tota agentura
Zmluvná strana 2 IČO 42231027
Názov Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
Predmet Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
Dátum uzavretia 12.1.2023
Dátum zverejnenia 13.1.2023
7.12.2022
Zmluva o Platobnej karte
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Detail zmluvy 06122022
Číslo 06122022
Zmluvná strana 1 Obec Krajná Bystrá
Zmluvná strana 1 IČO 00330591
Zmluvná strana 2 Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov Zmluva o Platobnej karte
Predmet Zmluva o Platobnej karte
Cena 0
Dátum uzavretia 6.12.2022
Dátum zverejnenia 7.12.2022
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Krajná Bystrá je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 15:30
  • Ut: 7:30 – 15:30
  • St: 7:30 – 15:30
  • Št: 7:30 – 15:30
  • Pi: 7:30 – 15:30