SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Oznámenie o vydávaní nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy

Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov oznamuje všetkým vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, že počnúc dňom 02. októbra 2023 (t.j. pondelok) bude vyplácať nájomné za zmluvne prenajatú poľnohospodársku pôdu a to:

Pondelok až štvrtok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Piatok v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Žiadame vlastníkov pôdy, aby si nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu vybrali najneskôr do 13. októbra 2023.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Krajná Bystrá je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 15:30
  • Ut: 7:30 – 15:30
  • St: 7:30 – 15:30
  • Št: 7:30 – 15:30
  • Pi: 7:30 – 15:30