SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024 - "Predaj obecného pozemku C-KN parcela č. 375/3"

Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na "Predaj obecného pozemku C-KN parcela č. 375/3".

Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do: 10.04.2024 do 10.00 hod.

Termín vyhodnotenia súťaže: 12.04.2024 o 15:30 hod.

Do verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024 sa zapojil jeden navrhovateľ. Na základe výsledkov vyhodnotenia VOS č. 2/2024 komisiou pre vyhodnotenie návrhov, bol vyhodnotený ako víťažný návrh:

p. Mareka Šamka, Krajná Bystrá 14, 090 05 Krajná Bystrá, ktorý predložil návrh ako jediný a splnil podmienky v súťaži.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Krajná Bystrá je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 15:30
  • Ut: 7:30 – 15:30
  • St: 7:30 – 15:30
  • Št: 7:30 – 15:30
  • Pi: 7:30 – 15:30