SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Faktúry

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Interné
číslo
Predmet
Akcia
5.4.2024
62/2024
Oprava sadrokartónového stropu v BJNŠ č. 95/6
Detail faktúry
Interné číslo 62/2024
Predmet Oprava sadrokartónového stropu v BJNŠ č. 95/6
Cena 309,48 €
Dodávateľ JUMI-STAV spol. s r.o.
Dodávateľ IČO 36517216
Dátum vystavenia 29.3.2024
Dátum doručenia 5.4.2024
Dátum zverejnenia 5.4.2024
5.4.2024
61/2024
Činnosť technika požiarnej ochrany I.Q 2024; Dokumentácia požiarnej ochrany, výmena hasiacich prístrojov a označenie požiarnej ochrany
Detail faktúry
Interné číslo 61/2024
Predmet Činnosť technika požiarnej ochrany I.Q 2024; Dokumentácia požiarnej ochrany, výmena hasiacich prístrojov a označenie požiarnej ochrany
Cena 498 €
Dodávateľ Revimad s.r.o.
Dodávateľ IČO 51177854
Dátum vystavenia 4.4.2024
Dátum doručenia 5.4.2024
Dátum zverejnenia 5.4.2024
4.4.2024
60/2024
Telekomunikačné služby 03/2024
Detail faktúry
Interné číslo 60/2024
Predmet Telekomunikačné služby 03/2024
Cena 36,79 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 1.4.2024
Dátum doručenia 4.4.2024
Dátum zverejnenia 4.4.2024
3.4.2024
59/2024
Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 1-3/2024
Detail faktúry
Interné číslo 59/2024
Predmet Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 1-3/2024
Cena 54 €
Dodávateľ BM PROTECT s.r.o.
Dodávateľ IČO 53068947
Dátum vystavenia 3.4.2024
Dátum doručenia 3.4.2024
Dátum zverejnenia 3.4.2024
3.4.2024
58/2024
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" 1. štvrťrok
Detail faktúry
Interné číslo 58/2024
Predmet Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" 1. štvrťrok
Cena 60 €
Dodávateľ BeeM Servis s.r.o.
Dodávateľ IČO 51985624
Dátum vystavenia 3.4.2024
Dátum doručenia 3.4.2024
Dátum zverejnenia 3.4.2024
3.4.2024
57/2024
Uloženie odpadu 03/2024
Detail faktúry
Interné číslo 57/2024
Predmet Uloženie odpadu 03/2024
Cena 543,77 €
Dodávateľ SARO Slovakia s.r.o.
Dodávateľ IČO 48136689
Dátum vystavenia 3.4.2024
Dátum doručenia 3.4.2024
Dátum zverejnenia 3.4.2024
3.4.2024
56/2024
Vývoz KUKA nádob 03/2024 (22.03.2024)
Detail faktúry
Interné číslo 56/2024
Predmet Vývoz KUKA nádob 03/2024 (22.03.2024)
Cena 100,02 €
Dodávateľ Technické služby mesta Svidník
Dodávateľ IČO 31301347
Dátum vystavenia 22.3.2024
Dátum doručenia 3.4.2024
Dátum zverejnenia 3.4.2024
3.4.2024
55/2024
Zameranie a vyhotovenie GP 9/2024 a 10/2024 - k.ú. Kr. Bystrá
Detail faktúry
Interné číslo 55/2024
Predmet Zameranie a vyhotovenie GP 9/2024 a 10/2024 - k.ú. Kr. Bystrá
Cena 554 €
Dodávateľ Michal Zelizňak - GEOS
Dodávateľ IČO 35247568
Dátum vystavenia 28.3.2024
Dátum doručenia 3.4.2024
Dátum zverejnenia 3.4.2024
3.4.2024
54/2024
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 03/2024
Detail faktúry
Interné číslo 54/2024
Predmet Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 03/2024
Cena 250 €
Dodávateľ Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE
Dodávateľ IČO 52825213
Dátum vystavenia 2.4.2024
Dátum doručenia 3.4.2024
Dátum zverejnenia 3.4.2024
26.3.2024
53/2024
Činnosť, práca a režijné náklady SOcÚ - I. polrok 2024
Detail faktúry
Interné číslo 53/2024
Predmet Činnosť, práca a režijné náklady SOcÚ - I. polrok 2024
Cena 1837,50 €
Dodávateľ Spoločný obecný úrad Nižný Orlík
Dodávateľ IČO 00330841
Dátum vystavenia 20.3.2024
Dátum doručenia 26.3.2024
Dátum zverejnenia 26.3.2024
22.3.2024
52/2024
Oprava výtlkov miestnej komunikácie pri NBD 36 b.j.
Detail faktúry
Interné číslo 52/2024
Predmet Oprava výtlkov miestnej komunikácie pri NBD 36 b.j.
Cena 4023,84 €
Dodávateľ FEDEST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36770345
Dátum vystavenia 22.3.2024
Dátum doručenia 22.3.2024
Dátum zverejnenia 22.3.2024
22.3.2024
51/2024
Stavebné práce - rekonštrukcia NBD súp. č. 93
Detail faktúry
Interné číslo 51/2024
Predmet Stavebné práce - rekonštrukcia NBD súp. č. 93
Cena 86835,01 €
Dodávateľ BIX s.r.o.
Dodávateľ IČO 47586729
Dátum vystavenia 19.3.2024
Dátum doručenia 22.3.2024
Dátum zverejnenia 22.3.2024
22.3.2024
50/2024
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu - 1.1.2024 - 31.12.2024
Detail faktúry
Interné číslo 50/2024
Predmet Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu - 1.1.2024 - 31.12.2024
Cena 25,20 €
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Dodávateľ IČO 00178454
Dátum vystavenia 21.3.2024
Dátum doručenia 22.3.2024
Dátum zverejnenia 22.3.2024
21.3.2024
49/2024
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
Interné číslo 49/2024
Predmet Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Cena 325,10 €
Dodávateľ ALNA SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 46790284
Dátum vystavenia 21.3.2024
Dátum doručenia 21.3.2024
Dátum zverejnenia 21.3.2024
21.3.2024
48/2024
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
Interné číslo 48/2024
Predmet Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Cena 222,43 €
Dodávateľ ALNA SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 46790284
Dátum vystavenia 21.3.2024
Dátum doručenia 21.3.2024
Dátum zverejnenia 21.3.2024
15.3.2024
47/2024
Výkon technického dozoru investora na stavbe Nájomné bytové domy nižšieho štandardu s.č. 93 Krajná Bystrá
Detail faktúry
Interné číslo 47/2024
Predmet Výkon technického dozoru investora na stavbe Nájomné bytové domy nižšieho štandardu s.č. 93 Krajná Bystrá
Cena 4000 €
Dodávateľ Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
Dodávateľ IČO 10784926
Dátum vystavenia 15.3.2024
Dátum doručenia 15.3.2024
Dátum zverejnenia 15.3.2024
14.3.2024
46/2024
Oprava oplechovania komínov na NBD č. 92, 94 a 95
Detail faktúry
Interné číslo 46/2024
Predmet Oprava oplechovania komínov na NBD č. 92, 94 a 95
Cena 390 €
Dodávateľ Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
Dodávateľ IČO 10784926
Dátum vystavenia 11.3.2024
Dátum doručenia 14.3.2024
Dátum zverejnenia 14.3.2024
14.3.2024
45/2024
Oprava hydrantov a výmena bytových vodomerov v NBD č. 93
Detail faktúry
Interné číslo 45/2024
Predmet Oprava hydrantov a výmena bytových vodomerov v NBD č. 93
Cena 457 €
Dodávateľ Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
Dodávateľ IČO 10784926
Dátum vystavenia 11.3.2024
Dátum doručenia 14.3.2024
Dátum zverejnenia 14.3.2024
13.3.2024
44/2024
Aktualizácia programov za rok 2024
Detail faktúry
Interné číslo 44/2024
Predmet Aktualizácia programov za rok 2024
Cena 402 €
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ IČO 46919805
Dátum vystavenia 8.3.2024
Dátum doručenia 13.3.2024
Dátum zverejnenia 13.3.2024
12.3.2024
43/2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtu a výkazu výmer vzduchotechniky pre stavbu "Modernizácia rekonštrukcia kuchyne a priľahlých skladov v budove OcÚ""
Detail faktúry
Interné číslo 43/2024
Predmet Vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtu a výkazu výmer vzduchotechniky pre stavbu "Modernizácia rekonštrukcia kuchyne a priľahlých skladov v budove OcÚ""
Cena 750 €
Dodávateľ BIMPRO s.r.o.
Dodávateľ IČO 55551548
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum doručenia 12.3.2024
Dátum zverejnenia 12.3.2024
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Krajná Bystrá je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 15:30
  • Ut: 7:30 – 15:30
  • St: 7:30 – 15:30
  • Št: 7:30 – 15:30
  • Pi: 7:30 – 15:30